pühapäev, 1. aprill 2018

Koguge jah pensioniks!

Teie alandlikul teenril jätkus lollust nii umbes 15 aastat tagasi anda pankuritele kolm tilka verd ning usaldada oma pensionisäästude majandamine nende hooleks. Et miks siis lollus - kellel saaks olla midagi selle vastu, et vanaduspõlv ka majanduslikus mõttes jalgu alt ei lööks?
Aga saatan, nagu ikka on peidus detailides. Lepingut sõlmides jäi doktor Baarmän uskuma ilusat loba garanteeritud 4%-sest intressist, millele lisandub ka lisakasum. Müügispetsialits jättis mainimata, et teenustasu on esimesel viiel aastal 40% igast sissemaksest, millele lisandub veel fondivalitsemistasu, väljavõtutrahv ja muud peenikeses kirjas sanktsioonid.
Ehk siis kui ma kainenedes taipasin natuke matemaatikat teha, sain aru, et sissemaksetega nulli jõuan ma parasjagu selleks hetkeks, kui ma pensioni hakkan saama, kusjuures seda peamiselt tänu asjaolule, et riik annab pensionifondide sissemaksete pealt tulumaksutagastust. Kui meie kallis riik peaks ses osas kah ümber mõtlema, olen ma oma rahakogumisega rõõmsalt miinuses.
Aga kuidas ikkagi selle garanteeritud intressiga jääb? Eks lugege eelmise aasta kokkuvõttest:
Austatud doktor Baarmän
Meil on hea meel, et olete sõlminud kindlustuslepingu(d) SEB Elu- ja Pensionikindlustusega. Saadame info Teie lepingu(te) 2017. aasta lisakasumi kohta.
Lepingu nimi ja number                 Kindlustuskonto pensioniks xxxxx
Lisakasumi arvestamise viis            Lisakasum mittevähendatav
Kasumiosa 2017. aasta eest (EUR) 0
Kasumiosa kokku (EUR)               12,91

SEB Elu- ja Pensionikindlustus otsustas 2017. aasta lisakasumi osas järgmist.
Mittevähendatava kasumiosaga lepingutele lisakasumit ei arvestata. Mittevähendatava kasumiosaga investeerimisportfellile ei määratud lisakasumit madalate intresside keskkonna jätkumise ja sellest tuleneva madala oodatava pikaajalise tootluse tõttu.

Vähendatava lisakasumiga lepingutel vähendatakse lisakasumit. 2017. aasta investeerimistulemust mõjutas peamiselt intressimäärade tõus, mis omakorda vähendas võlainstrumentide väärtust portfellis. Seetõttu oli 2017. aasta vähendatava lisakasumiga lepingute investeerimisportfelli netotulemus –837 625,63 eurot, millest 762 128,63 eurot kannab SEB Elu- ja Pensionikindlustus ning kahjumist 75 497 eurot jagatakse vähendatava kasumiosaga lepingute vahel lisakasumi arvestamise korra kohaselt.

Pensionilepingutele (II samba väljamakseleping) lisakasumit ei arvestata. 2017. aastal oli pensionilepingute majandustulemus –138 355 eurot ja kasumit ei tekkinud. Seetõttu ei jaotata Pensionilepinguga kindlustusvõtjatele kogumispensionide seadusega ette nähtud 50% majandusaasta Pensionilepingute tehnilisest kasumist ega määrata täiendavat lisakasumit.

Elukindlustuse 2017. aasta ülevaadet saate lugeda seb.ee.

Oma kindlustuslepingute kohta leiate detailsemat infot SEB internetipangast. Kui soovite hinnata koos spetsialistiga lepingute vastavust oma vajadustele, ootame Teid nõustamisele, millele saate registreeruda seb.ee/registreeri. Küsimuste korral helistage kindlustustelefonil 665 8020 või kirjutage kindlustusleping@seb.ee.

Lugupidamisega

Indrek Holst
juhatuse esimees
SEB Elu- ja Pensionikindlustus

Ehk siis ma peaksin olema õnnelik, et ma oma pensionifondis hoitavale rahale juurde ei pea maksma, et pankurid ikka omadega välja tuleksid. Mis aga intressi puutub, siis seda on mul 15 aastaga õnnestunud koguda tervelt 12,91 eurot.
Ühesõnaga, kui ma oleksin oma pensionisäästud lihtsalt sukasäärde või niisaa jooksvale arvele vedelema kogunud, oleks see raha mul vähemalt alles. Ja kui ma oleksin selle raha eest õlut ostnud, oleksin taara eest oluliselt rohkem intressi saanud kui nutikad (ja kõrgesti tasustatud) fondihaldurid mulle teenida suutsid.